Απολύμανση

safe homeΗ σύγχρονη μέθοδος απολύμανσης για την καταπολέμηση παρασίτων και εντόμων.

Η απολύμανση και προστασία ενός χώρου απο έντομα, κατσαρίδες και τρωκτικά, αυτά που αποκαλούμε παράσιτα, πρέπει να είναι αποτελεσματική, άμεση αλλά και ασφαλής για τον άνθρωπο, τον χώρο και τα προϊόντα.

Μεγάλη σημασία κατά την απολύμανση έχει επίσης η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με την ασφαλή και ορθολογική χρήση εντομοκτόνων και ποντικοφαρμάκων και παράλληλη χρήση εναλλακτικών μορφών καταπολέμησης και προστασίας.

Η Ολοκληρωμένη Υγειονομική Προστασία (Απολύμανση) που εφαρμόζει η Εταιρεία μας στην απολύμανση, είναι το σύνολο των ενεργειών που γίνονται στον χώρο, ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη προστασία απο τα παράσιτα, με την ελεγχόμενη χρήση χημικών σκευασμάτων αλλά και την άμεση αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων προβλημάτων.

Οι εργασίες μας δεν περιορίζονται μόνο σε εργασίες Απεντόμωσης & Μυοκτονίας.

Ερευνούμε για τα σημεία που μπορεί να αποτελούν εστίες παρασίτων ή να επιτρέπουν την εισβολή τους στον χώρο και κάνουμε προτάσεις για βελτίωση τους.

Τοποθετούμε συστήματα ελέγχου ώστε να γίνεται αντιληπτό άμεσα κάθε πρόβλημα.
Προτείνουμε συνολικά μέτρα τόσο για την κτιριακή υποδομή όσο και για τη λειτουργία του χώρου ώστε να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία.
Καταγράφουμε λεπτομερώς τις εργασίες απολύμανσης από έντομα και τρωκτικά αλλα και τα ευρήματα των ελέγχων και σε ειδική υγειονομική έκθεση απολύμανσης, που συντάσσει η επιστημονική ομάδα μετά απο κάθε απολύμανση, ενημερώνουμε τον υπεύθυνο του χώρου για την εφαρμογή αλλα και για τυχόν μέτρα που η επιχείρηση πρέπει να λάβει.
Διαθέτουμε και τοποθετούμε όλα τα μηχανήματα και τις συσκευές απολύμανσης που χρειάζονται σε ένα χώρο για προστασία από τα έντομα και τα τρωκτικά (ποντίκια). Οι εργασίες γίνονται με βάση το πρόγραμμα που η επιστημονική ομάδα έχει καταρτίσει. Τα συνεργεία μας, έμπειρα και πλήρως καταρτισμένα, δίνουν άμεσα λύση σε κάθε πρόβλημα, ελέγχουν σχολαστικά τον χώρο και καταγράφουν αναλυτικά τις εργασίες τους.

Σε κάθε χώρο που γίνεται απολύμανση υπάρχει φάκελος Υγειονομικής Προστασίας στον οποίο περιέχονται:

Το πρόγραμμα των εργασιών.
Δελτίο καταγραφής των επισκέψεών μας.
Το πιστοποιητικό απολύμανσης που εκδίδεται σε κάθε επίσκεψη.
Η έκθεση εφαρμογής απεντόμωσης - μυοκτονίας που συντάσσει η επιστημονική ομάδα μετά από κάθε εργασία μας.
Τα δελτία ασφαλείας των μυοκτόνων και εντομοκτόνων σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας.

Ο φάκελος αυτός δίνει μια πλήρη εικόνα της Υγειονομικής κατάστασης του χώρου, των εργασιών απολύμανσης που γίνονται καθώς και των προβλημάτων που κατα καιρούς παρουσιάζονται.

Η σύνταξη του και η τακτική του ενημέρωση γίνεται με ευθύνη της εταιρείας μας.

Ζητήστε μας προσφορά για κόστος

Επικοινωνία

ΣΟΛΩΜΟΥ 40 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 85 87 ΑΘΗΝΑ
ΚΑΖΑΝΟΒΑ 90 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 12 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Τηλ:210-5773310

Τηλ:210-4280600

Τηλ:210-3834043

Τηλ:697-9553300

Τηλ:697-3497373

Email: [email protected]

Website:tapolymantiki.gr