Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας

apolymantikiΗ εταιρία μας TECHNAPOL (κομμάτι της Τεχνικής Απολυμαντικής) πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 πραγματοποιεί αποτελεσματικές μελέτες γιατί :
1.    22000 2005Ειδικευόμαστε στην έκδοση του ISO 22000:2005 το οποίο είναι Διεθνές Πρότυπο για την Διαχείρηση της Ασφάλειας και Υγιεινής των Τροφίμων που καλύπτει τις απαιτήσεις του HACCP
 
3916 iso 9001 2008.jpg2.    Καταρτίζουμε μελέτες για την έκδοση του ISO 9001:2008 το οποίο ασχολείται με την οργάνωση, τεκμηρίωση, δημιουργία διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου των επιχειρήσεων
 


180013.    Εκπονούμε μελέτες για την έκδοση του OHSAS 18001 το οποίο αποτελείΔιεθνές Πρότυπο για την πιστοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης και Ασφάλειας στην Εργασία
 
140014.    Εφαρμόζουμε μελέτες για την έκδοση του ISO 14001 το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 
BRC Logo Stacked5.    Σχεδιάζουμε μελέτες για την έκδοση του πιστοποιητικού BRC (British Retail Consortium) το οποίο αφορά εταιρίες με εξαγωγή τροφίμων
 
6.    Διαθέτουμε έμπειρο, άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, ειδικούς συνεργάτες με μεγάλη εμπειρία ανά τομέα ενδιαφέροντος και  ιδιαιτερότητας της επιχείρησης
 
                           7.    Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις παραγωγής, τυποποίησης, διακίνησης, διάθεσης και πώλησης τροφίμων

Επικοινωνία

ΣΟΛΩΜΟΥ 40 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 85 87 ΑΘΗΝΑ
ΚΑΖΑΝΟΒΑ 90 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 12 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Τηλ:210-5773310

Τηλ:210-4280600

Τηλ:210-3834043

Τηλ:697-9553300

Τηλ:697-3497373

Email: [email protected]

Website:tapolymantiki.gr